Olumlu ve Geleceğe Giden Yol Umut

Eros ve Thanatos, psikolojide ve psikanalizde kullanılan iki önemli kavramdır ve insan davranışlarını anlama açısından oldukça önemlidirler. Bu kavramlar Sigmund Freud tarafından geliştirilmiştir. Eros, yaşam dürtüsü veya cinsellikle ilişkilendirilir. Freud’a göre, Eros insanların umut etme, hayatta kalma, üreme ve mutluluk arayışlarına dayalı dürtülerini temsil eder. Eros enerjisi, insanların bir araya gelmelerini, ilişki kurmalarını ve yaşamın tadını çıkarmalarını teşvik eder. Eros, her şey güzel olacak inancını, insanların birbirlerine bağlanmalarını ve toplumun sürdürülebilirliğini destekler. Thanatos, ölüm dürtüsü veya tahrip edici dürtü olarak adlandırılır. Freud, insanların dürtüsel olarak kendi ölümlerini veya yok olmalarını hazırlayacağını öne sürmüştür. Thanatos enerjisi, umutsuzluğu, insanların agresif davranışlarını, öfke ve yıkıcı eğilimlerini açıklamada kullanılır.

Bir Eros enerjisi olarak umut

‘Umut,’ gelecekte daha iyi bir şeyin olacağına dair, kendini gerçekleştirecek güce sahip bir inanç veya olumlu ve güçlü bir beklentiyi ifade eden bir duygusal durumdur, Eros enerjisidir. Umut, insanların olumsuz durumlarla başa çıkmalarına yardımcı olan bir motivasyon kaynağıdır. Bu duygu, genellikle olumsuz koşullar, zorluklar veya belirsizliklerle karşılaşıldığında insanlarda ortaya çıkar. Umut, kişinin kendisini daha iyi hissetmesini sağlayabilir ve daha olumlu bir bakış açısı geliştirmesine yardımcı olabilir. Aynı zamanda umut, kişisel gelişim, başarı ve mutluluk için önemli bir etken olarak kabul edilir. Bu nedenle umut etmek; pasif değil aktif bir duruştur, sadece hayal kurmak değil, hayalleri gerçeğe dönüştürmek için motive olmaktır.

Mitolojide umut

Mitolojide umut etmeye dair birçok öykü bulunmaktadır. Bu öyküler genellikle Tanrılar, kahramanlar veya doğa olaylarıyla ilişkilendirilir ve insanlara umut verme veya güç kazanma mesajları taşır. Örneğin, Yunan mitolojisinde Pandora’nın Kutusu öyküsü, insanlığa umut ışığının daima var olduğunu vurgular. Pandora, kutuyu açtığında içinden türlü kötülükler çıkar, ancak kutunun içinde kalan son şey umuttur. Bu öykü, umudun insanlar için her zaman varlığını sürdüreceğini anlatır. Başka bir örnek ise İskandinav mitolojisindeki Ragnarök’tür. Bu, kıyamet günü olarak bilinir, ancak aynı zamanda umudu da içerir. Yeniden doğma ve dünyanın yeniden inşası Ragnarök sonrasında gerçekleşir, bu da umudu temsil eder. Mitolojiler, insanların yaşamla ilgili zorluklarla başa çıkma ve umutlarını sürdürme yolunda ilham alabilecekleri zengin kaynaklardır.

Bir inanç olarak umut

Umut, insan psikolojisinin önemli bir unsuru ve yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır. Umut, gelecekte daha iyi bir durumun mümkün olduğuna dair inançtır ve bu inanç, insanların zorluklarla başa çıkma yeteneğini artırabilir. Psikolojide, umut, pozitif psikoloji alanında özellikle araştırılan bir konudur ve kişisel gelişim için önemlidir. Umut, şu yönlerden etkilidir:

1. Motivasyon: Umutlu bireyler, hedeflerine ulaşma konusunda daha fazla motivasyona sahiptirler. Umut, insanları daha fazla çaba sarf etmeye teşvik eder ve engellerle karşılaştıklarında daha az pes etmelerini sağlar.

2. Stresle başa çıkma: Umut, stresle başa çıkma becerilerini artırabilir. Umutsuzluk, stresi artırırken, umut, stresi azaltabilir ve kişinin zorlukları daha etkili bir şekilde yönetmesine yardımcı olabilir.

3. İyimserlik: Umut, iyimserliği teşvik eder. İyimser insanlar, olumsuz durumları daha olumlu bir şekilde yorumlarlar ve daha mutlu bir yaşam sürme eğilimindedirler.

Umut nasıl geliştirilebilir?

Şemsi Tebrizi “psikolojik iyi oluş”u şu şekilde tanımlamıştır: “Bir şey yap, güzel olsun. Çok mu zor? O vakit güzel bir şey söyle. Dilin mi dönmüyor? Öyleyse güzel bir şey gör veya güzel bir şey yaz. Beceremez misin? O zaman güzel bir şeye başla. Ama hep güzel şeyler olsun. Çünkü; her insan ölecek yaşta…” Bu nedenle psikolojik olarak sağlıklı olmak kişinin hiçbir sorununun olmaması değil, umut dolu olması, pozitif düşünmesi, sorunlarıyla sağlıklı ve doğru bir şekilde baş edebilmesi anlamına gelir. Umut dolu ve pozitif düşüncelerimiz konuşmalarımıza, konuşmalarımız davranışlarımıza, davranışlarımız ve seçimlerimiz ise yaşam senaryomuza yansır. Peki, umut nasıl geliştirilebilir?

1. Hedefler belirleme: Kendinize ulaşılabilir ve anlamlı hedefler belirlemek, umut etmeyi destekleyebilir.

2. Olumlu ve pozitif düşünme: Negatif düşünce kalıplarını tanımlamak ve olumlu düşünceyi teşvik etmek, umutlu bir bakış açısını geliştirebilir.

3. Sosyal destek: Aile, arkadaşlar veya bir psikoterapist gibi destekleyici kişilerle iletişim kurmak, umudu artırabilir.

4. Geçmiş başarıları hatırlama: Daha önce başardığınız zorlukları hatırlamak, gelecekteki zorluklarla başa çıkma konusundaki umudunuzu artırabilir.

Sonuç olarak umut, insanların hayatlarını daha anlamlı ve mutlu bir şekilde yaşamalarına yardımcı olabilir. Bu nedenle, umudu geliştirmek ve sürdürmek kişisel gelişim ve psikolojik refah için önemlidir.

Web

Instagram

Facebook

X

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio’nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx