Sağlıkçılar 2 gün iş bırakacak

Genel Sağlık-İş üyesi sıhhat çalışanları 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde 2 gün iş bırakma hareketi gerçekleştirecek. Sıhhat alanında yaşanan şiddet ve özlük haklarından yoksun kalmaya dikkat çekmek için yapılan iş bırakma aksiyonu nedeniyle; acil hastalar, diyaliz hastaları, hamileler, kanser hastaları, ağır bakım hastalarının bakımı aksatılmayacak.

Genel Sağlık-İş üyesi sıhhat çalışanları 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde 2 gün iş bırakma aksiyonu gerçekleştirecek. Sıhhat alanında yaşanan şiddet ve özlük haklarından yoksun kalmaya dikkat çekmek için yapılan iş bırakma aksiyonu için Genel Sağlık-İş Genel Lideri Derya Uğur, “Performans sistemi üzerinden yapılan kalem oyunları ile sıhhat çalışanlarının ekonomik ve özlük hakları iyileştir‘miş’ üzere yapılmış; aslında hiçbir güzelleştirme yapılma’mış’tır” dedi.

İş bırakma hareketi nedeniyle hastalara nöbet sisteminde hizmet verileceğini açıklayan Dr. Derya Uğur, “Acil hastalar, diyaliz hastaları, hamileler, kanser hastaları, ağır bakım hastalarının bakımı aksamayacak” dedi. Uğur, iş bırakma aksiyonunun münasebetlerini şöyle açıkladı:

“Yoğun ve fedakâr bir biçimde sıhhat hizmetinin, aktif, verimli ve kesintisiz olarak sunulmasını gerçekleştirmek üzere misyonlarını yapmakta olan sıhhat çalışanları, siyasi iktidarın kusurlu karar ve stratejileri nedeniyle özlük haklarından yoksun kalmakta, sıhhat çalışanlarına şiddet her geçen gün artmakta, sıhhat çalışanlarının, vazifelerini huzur ve işyeri barışı ile sürdürmeleri imkânsız hale getirilmektedir.

Sağlık işçilerini maksat alan fizikî ve ruhsal akınların gün geçtikçe artış göstermesi, hem mesleksel saygınlığı yerle bir etmekte hem de sıhhat işçilerinin huzurlu bir çalışma ortamında vazifelerini icra etmelerinin önünde büyük bir sorun oluşturmaktadır.

SAĞLIKTA ŞİDDET YASASI CAYDIRICI DEĞİL

Sağlık çalışanları, ‘sağlıkta şiddetin’ azalması için farkındalık oluşturulmasını, caydırıcı ceza kararları içeren kanun unsurları ihdas edilmesini, yıllardır hasretle beklemektedir. Lakin siyasi iktidar tarafından, bu mevzuda gerçekçi hiçbir aksiyonda bulunulmamaktadır. İhdas edilen kanun hususları, ‘sağlıkta şiddetin’ önlenmesini sağlamak bakımından yetersiz kalmakta, ‘caydırıcılık’ ögesi sağlanamamakta, ama kamuoyu nezdinde, ‘çıkarılan yeni düzenlemelerle’ sıhhatte şiddetin önlendiği konusunda algı yaratılmaya çalışılmaktadır.

‘MİŞ’ ÜZERE UYGUNLAŞTIRMA YAPILDI

Nitelikli sıhhat hizmeti sunma hedefinde olan sıhhat çalışanları, gösterdikleri fedakarlığın maddi karşılığını da alamamakta, her geçen gün berbata giden ekonomik tertipte, sıhhat çalışanlarının adeta açlık hududunda yaşamasına göz yumulmaktadır. Performans sistemi üzerinden yapılan kalem oyunları ile sıhhat çalışanlarının ekonomik ve özlük hakları iyileştir’miş’ üzere yapılmış; aslında hiçbir düzgünleştirme yapılma’mış’tır.”

SENDİKA TALEPLERİNİ AÇIKLADI

Genel Sağlık-İş, sıhhat işçileri ismine taleplerini şöyle sıraladı:

*’Dostlar alışverişte görsün’ mantığıyla hazırlanan bir yasa değil, sıhhatte şiddeti nitekim azaltabilecek nitelikte faal ve caydırıcı bir Sıhhatte Şiddet Yasası istiyoruz.

*30 Haziran 2021’de yayımlanan Aile Hekimliği Kontrat ve Ödeme Yönetmeliği’nin, nam-ı öbür ‘ceza yönetmeliğinin’ geri çekilmesini ya da yönetmeliğin, sıhhat çalışanlarının çalışma şartlarını güzelleştirecek, işyeri barışı getirecek biçimde revize edilmesini istiyoruz.

*Performans sisteminden vazgeçilip, ek değil, tek ödeme sistemine geçilmesini; sıhhat işçilerinin aylık maaşları asgarisi yoksulluk hududu taban alınarak belirlenmesini, tüm ek ödemelerin emeklilik hesaplamasına dâhil edilmesini istiyoruz.

*Tüm sıhhat işçilerini kapsayacak kademeli ek gösterge artışı yapılmasını istiyoruz.

*Aile Sıhhati Merkezi Sarfiyat Ödemelerinin tekrar kıymetlendirilerek, ekonomik şartlar doğrultusunda artırılmasını istiyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.