İstanbul Finans Merkezi’ne vergi muafiyeti geliyor

İstanbul Finans Merkezi’ni (İFM) global finans merkezlerinden biri haline getirmek hedefiyle İFM’deki faaliyetlerin çerçevesini belirleyen ve teşvik ile vergi muafiyetlerini düzenleyen kanun teklifi dün TBMM’ye sunuldu.

İFM’nin alanı, yönetilmesine ve işletilmesine dair kararlar, İFM’de gerçekleştirilen faaliyetler ve bu faaliyetlere dair teşvik, indirim, istisna ve muafiyetler de düzenleniyor.

Finansal faaliyetlere ait tarifte ilgili kanunlara atıf yapılarak; bankacılık, sermaye piyasaları, sigortacılık, finansal kiralama, faktoring ve gibisi piyasalar altında yer alan menkul değerler, türev araçlar, ödeme sistemleri, elektronik para ve gibisi faaliyet, hizmet ve süreçlerin İFM’de finansal faaliyet olarak gerçekleştirilebileceği belirtiliyor. ???????Yönetici şirket, “kanun kapsamında verilen vazife ve yetkileri kullanmak üzere Türkiye Varlık Fonu tarafından kurulan ve özel hukuk kararlarına tabi olarak faaliyet gösteren anonim şirket” biçiminde tanımlanıyor.

İFM’de tüm altyapı ve üstyapının işletilmesi, yönetilmesi, bağımsız kısımların ve alanların kiralanması ile kamuya ilişkin olan ve imar planında belirlenen işlevler doğrultusunda ilgili kurumlara tahsis edilmiş alanlar hariç genel hizmetlere ayrılmış yol, meydan, yeşil alan, park ve gibisi yerlere dair her türlü idare faaliyeti 20 yıl müddetle yönetici şirket tarafından gerçekleştirilecek.

Ofis alanında faaliyet göstermek üzere iştirakçilere Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından iştirakçi dokümanı verilecek. İştirakçi dokümanı verilmesine, iştirakçi evrakı muafiyet şartlarına, iştirakçi evrakının askıya alınması ve iptaline ait konular dahil iştirakçi evrakına dair metot ve temeller uygulama yönetmeliğinde düzenlenecek.

HESAP VE DEFTERLERİ TÜRKÇE TUTMA ZARURİLİĞİ OLMAYACAK

İştirakçilerin tutmak zorunda oldukları defterler ile düzenleyecekleri dokümanların yabancı para ünitesiyle tutulabilmesi ve düzenlenebilmesine ait Vergi Yöntem Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu kararlarına bağlı olmaksızın düzenleme yapmaya Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili olacak.

İştirakçilerin kendi ortalarında ve İFM’de yürüttükleri faaliyetler kapsamında düzenlenen her nevi muamele, sözleşme, muhabere, hesap ve defterlerini Türkçe tutmaya mecbur olmayacak.

En az 3 ülkede faal olarak faaliyet gösteren iştirakçilerin bölgesel hazine ve finansal idare merkezleri hakkında da bu kararlar uygulanacak.

KURUMLAR VERGİSİ VE HARÇLARA AİT MUAFİYET

İFM’nin faaliyete geçtiği birinci devirde, taşınmaları teşvik etmek ve İFM’yi global ölçekte rekabetçi kılmak gayesiyle iştirakçi dokümanı almış finansal faaliyet gösteren kuruluşlar tarafından İFM’de gerçekleştirilen finansal hizmet ihracatı niteliğindeki faaliyetlerden 2022-2031 yılları ortasında elde edilen çıkarlar için kurumlar vergisi indirim oranı yüzde 100 olarak uygulanacak.

İştirakçi dokümanı almış finansal kuruluşların İFM’de bulunan merkez ve şubelerinden alınması gereken finansal faaliyet harçları, kanunun yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl mühletle alınmayacak.

Kanunda belirtilen, Mülkiyeti Sermaye Piyasası Heyetine ilişkin taşınmaz ile mülkiyeti Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna ilişkin taşınmaz, bedelsiz olarak tapuda resen yönetici şirket ismine tescil edilecek.

Yönetici şirket ismine tescil edilen taşınmazlar üzerindeki muhdesatın da bedelsiz ve hak sahiplerinin onayı aranmaksızın terkini gerçekleştirilecek ve beyanlar hanesinde aidiyeti yönetici şirket ismine olacak formda kaydedilecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.